SK. UK
Obsahy textov Contents of librettos CD Covers Music scores Koncerty nove obsahy
Obsahy textov
Librettos contents
CD Covers
Music scores
Koncerty
NOVÉ NEW

Predslov autora k obsahom skladieb

      V minulosti ma ovplyvňovali aj (najmä v rannom detstve) veľmi silné náboženské, mystické vplyvy, ale (najmä neskôr) silné vedecko-materialistické (až ateistické) vplyvy. Veľmi ma zaujíma súčasná elementárna fyzika astrofyzika, biológia, atď. V posledných desaťročiach je pre mňa čoraz menej prijateľné rozdelenie chápanie sveta na teistické a ateistické, na mystické až materiálne, fyzikálne a nadfyzikálne, atd. Som čoraz viacej presvedčený, že svet je jednotný, a jeho hore uvedené rozdelenie je iba dôsledok zatiaľ nedostatočným vývojovým stupňom nášho vedomia, ducha (mozgu).
      Snažím sa postupne dospieť k jednotnému chápania všehomíra.
Pretože tieto myšlienky by nemohli byť uverejnené ani vo vedeckej literatúre, ani v beletrii, - tak som sa rozhodol ich (podobne ako Wagner) zhudobniť.
      Spočiatku som vychádzal z - pre mňa snáď najväčšej - biblickej záhady, - že analyzujúc text z najrôznejších aspektov, jednoznačne vychádza najavo, že opísané udalosti (najmä útek z Egypta, ako aj nový zákon) sa vskutku udiali (aj so všetkými para normálnymi javmi!!!) , ale na druhej strane nám chýbajú akékoľvek iné historicko-archeologické dokumenty (okrem biblie), potvrdzujúce v biblii opísané udalosti. To jest: Biblia je kronika dokument., ale je aj úplný výmysel´(falzifikát). Toto je neriešiteľný rozpor. Kvadratúra kruhu.
      Používajúc často citovanú logiku Conana Doyleho (!ak všetko odhodíš, čo je vylúčené, to čo zostane - hoci akokoľvek neuveriteľné - je pravda") , jediné riešenie je, že Ramzes, Pilatus , Kaifas, Herodes, atd. prísne zamlčali (zlikvidovali dokumenty) udalosti opísané v biblii, pretože boli natoľko šokujúce, prevratné, hroziace úplným rozvratom vtedajšieho spoločenského  poriadku. Vysvetlenie je, že ľudstvo sa vtedy sporadicky sa stretlo s vyššími entitami, ktoré sú milióny rokov pred nami.       Škoda, že kompletné texty sú v maďarčine. Aj tu vyzývam potenciálnych sponzorov, prekladateľov, ak by mi mohli pomôcť, - nakoľko v dohľadnej dobe nebudem mať financie na preklad cca 200 - 300 strán do angličtiny. (Tento predslov sa vzťahuje nakmä na cyklus Ramzes Pilatus Rebus)

Skrátený obsah Malého princa iba v bodoch:     

- Úvod, stretnutie s malým princom, nakreslenie ovečky (0-2.min.).
- Pôvod princa z vesmíru, jeho smútok. vypráva o kvetine, ktorú pestuje na svojej planéte (cca 3.-5.min.).
- Pilot znevažuje kvetinu (cca.6-7.min.).
- Malý princ vyznáva nesmiernu lásku ku svojej kvetine (cca.8.min.).
- Rozpráva príbeh - cestovanie cez šesť planét(kráľ, márnivec, opilec, biznisman, lampár, knihovník-mapár)(cca. 9-10.min.) .
- Stretnutie s líškou a jeho skrotenie - "podstatné vidíme iba srdcom"(cca11.-12.min.).
- Hľadanie studne, pitie z nej (cca. 13-14..min.)
- Rozlúčka s malým princom a jeho návrat na rodnú planétu (cc.15.-16.min.).
- Záverečná pieseň o smiechu a šťastie (16.-17.min.)

Dávid v bubline - obsah v bodoch:

- Rodičia Wetterovci sa napriek všetkému sa rozhodnú pre vynosenia dieťaťa (passacaglia variácia č.1+2+3+4).
- Dávid má syndrómom bez obrany (SCYD). Je (var.5) preložený do ochrannej bubliny.
- Vyrastá (var.6) ako živý, inteligentný chlapček, ale, skoro vypichne bublinu špendlíkom. je mu vysvetlené (var.7), že mikróby sú malé, veľmi  škodlivé zvieratká.
- Stretnutie (var.8+9) s psychologičkou, teší sa.
- Psychologička vysvetľuje (var.10) čo je vietor, listy z stromu, atď.
- Vymyslené (var.11) cestovanie vesmírom.
- Skafander (var.12+13)- Dávid vonku na dvore sa hrá so psom, vodou, atd, ale postupne dostáva strach z vonkajšieho prostredia.
- Letargia(var.14+15) –depresia (var.16)- hrôzostrašné (var.17+18) nočné mory mikróby ako obrovské obludy s gigantickým neporaziteľným kráľom – pekelné (var.19) obludy, pekelná krajina
- Operácia(var.20) - príjem kostnej drene od sestričky.
- Dávid (var.21+22) je pohltený postupne narastajúcou hroznou rakovinou, vnútorným krvácaním.
- Konečne(var.23) je uvoľnený z bubliny, konečne  - ale smrteľne nemocný - bez bubliny. Všetkému sa teší, no najmä (var.24) ligotajúcim zrnkám prachu vo slnečnom svite (ktoré ho aj ďalej sprevádzajú a nakoniec sa "akoby" "premenili" na nadpozemské entity - "anjelíčkov".
- Dávid (var.25)  umiera pre okolie. No on prežíva, že sa (var.26) vznáša najskôr v nemocničnej izbe, potom pomaly (var.27) – konečne ,po celoživotnej uzavretosti v bubline -  letí cez chodbu, von (var.28), čoraz rýchlejšie cez (var.29) nádhernú, neskutočnú krajinu, potom (var30.) cez obrovský akýsi "tunel", kde ho chcú chytiť "démonické" obludy -  až napokon (var.31=fuga) sa ocitne medzi "nadpozemskými" enttity- akýmiisi "anjelíčkami", ktorí možno kedysi, v inej časti vesmíru, boli ako mi ľudia, ale už sú pred nami milióny rokov.     

 

CESTA  OPITOU  LOĎOU.
(homage a Rimbaud, Gaugogen, Boulez)
(pre rozšírený symfonický orchester, 2 sólové flauty a IRCAM)
(1981 - 1990)

N I.  Agitant - enthousiaste ("stretnutie s morom...") Intermezzo 1. Etincelle - enfantine ("hra deti na pobrežie...") Intermezzo 2. Joweux - enfantine, Intermezzo 3, Intermezzo 4 (Žalm na pamiatku zomrelým zvieratám na ostrove Bikini pri výbuchu vodíkovej bomby)
N II.  Plaisant - insouciant ("...hra detí vo vlnách...")
N III. Secret - mysteriusement - grandiouse ("na ostrove Solentináme")
N IV. Agitant - desirant (...tadžínovské improvizácie 1. ...)
N V.  Desirant - mysterieusement (...tadžínovské improvizácie 2....)
N VI. Le danse - cachet (...bachanália...)
N VII. Amouresemant ("...poobede na ostrove Cythera...")
N VIII. Orageux - tres obscurement ("...tajfun tisícročia...")
N IX. Tres amouresemant - importance - tres erotique ("... podvečer na ostrove Cythera...") 
N X. Orageux - tres obscurement ("...tajfun desaťtisícročia...") atacca
N XI. Tres enthousiaste - extatique - agitant - le plus grand plaisir ("...večné volanie Tadžua z mora...")

Harry Potter - skrátený obsah scenára

1.Dejstvo:
Akt 1A: Úvodná scéna z románu Harry Potter 1.
Woldemor zabije rodičov Harry Pottera, ale on - ako malý chlapček zaženie Woldemora.
Nasleduje oslavný spev MCGonalda.
(2.scéna:) V škole aj doma Harry Potter je šikanovaný. Keď je sám spieva pieseň vyjadrujúcu neistoty, ale aj predzvesť šťastnej budúcnosti.
(3.scéna:) Záplava dopisov, útek na ostrov, búrka, - a príchod Hagrída, ktorý odnesie Harryho Pottera.
Akt 1B:
(4.scéna:) Scéna v utajenom obchode so čarodejnickýmy pomôckamy. Harry Potter vyskúša jednotlivé pomôcky.
Akt 1C:
(5.scéna:) Cesta vlakom a príchod do Rockfortu. Mc Gonalg privíta nových žiakov.
Akt 1D:
(6.scena:) Spev Rockfortsého klobúka.
Akt 1E: Žiaci, aj Harry Potter skúšajú klobúk.
Akt 1F: Kráľovská večera.
Akt 1G: Báseň.
Akt 1H:
Dievčatká omenského typu spievajú strašidelnú pieseň o zakázanom lese.   
(7.scéna:) Záverečná pieseň o oslave dvojznačnosti a o paranormálnych schopnostiach, o prechode medzi paralelnými svetmi.

II Dejstvo:
Akt 2A+B: (1.scéna:) Hermoine je napadnutá trollom, Harry Potter ju zachráni.
Akt 2C: (2. scéna) V noci - o sebe nevediac - nechtiac Harry Potter a Hermoine si navzájom vyznávajú lásku.
Akt 2D: (3.scéna:) Skúška metlobalu.
Akt 2E: (4.scéna:) Zápas metlobalu.
Akt 2F: (5.scéna:) Výlet do zakázaného lesa.
Akt 2G: (10.scéna:) Tajuplné intermezzo.(Pozn.: Použitá skladba môjho žiaka, Jakuba Nemca)
Akt 2H: 16: (6. scéna:) Scéna so zrkadlom , Harry Potter vidí v zrkadle - klamlivú - podobizeň svojej matky, vyznáva jej lásku, ale obraz sa falošne rozplynie.
Akt 2I: (7.scéna:) Vianočná oslava - zázračný vláčik.
Akt 2J: (8.scéna:) Ďalší zápas s metlobalom - Harry Potter exceluje.
Akt 2K: (9. scéna:) Diskotéková zábava po zápase.
Akt 2L: (11. scéna:) Výlet pri mori.
Akt 2M: (12.scena:) Záverečná scéna - rozlúčka s Harry Potterom pred prázdninami.                                    

Julia´s Poltergeist - skrátený obsah:

Julia-a: (1.scéna:) Julia (Magitay-Valentay), bývalá pasažierka jedného lietadla z 11.IX. 2001, sa ocitne v inej dimenzii, v temnote, kde blúdi. Stretne šamanku, ktorá sa jej snaží pomôcť.
Julia-b: (2. scéna:) Stretnutie a zábava skupiny "zlých" sprisahancov (z celého sveta, pod vedením supertajnej skupiny CIA) , ktoré zosnovali teroristické akcie a chcú ovládnuť celý svet.
Julia-c: (3.scéna:) Júlia blúdi cez časopriestorové vrstvy a ocitne v Amerika 18. storočia, kde si najde kamarátky, ktoré jej budú pomáhať v boji proti zlu.
Julia-d: (4. scéna:) Spev indiánskej šamanky.
Jula-e: (5.scéna:) Opäť skupina "zlých" sprisahancov. Oni , a omenské dievčatko, volajú Juliku , aby sa pridala k nim, aby zostala stále s nimi.
Julia-f: (6.scéna:) Scéna na dvore Džingischána, ktorý chce zjednotiť náboženstvá a ľudí vo večnom mieri.
Julia-g: (7.scéna:) Opäť skupina "zlých" sprisahancov, - opäť chcú vábiť k sebe Juliku.
Julia-h+i+j: (8.scéna:) Na tichomorskom ostrove.
Julia-k: (9. scéna:) Opäť skupina sprisahancov.
Julia-l: (10.scéna:) V r. 1835 v Zázrivej na Malej Fatre, kde skladateľ Viktor von Gesichtchenstein komponuje svoju svetovú detskú hymnu, ako aj World hymnu, no nedarí sa mu.(Z diaľky počuť terchovskú muziku.)
Julia-m: (11.scéna:) VvG večer zaspí a vo sne , skoro nad ránom sa mu zjaví Eva Pick, (ktorá zahynula v Oswietčime v r. 1943) a odovzdáva mu text piesní budúcej detskej celosvetovej hymny.
Jula-n: (12.scéna:) Nádherné ráno - deti spievajú oslavu víťazstva nad zlom, potom odídu do Auschwitzu, kde premôžu démonického ducha dr. Mengeleho, ktorý držal v zajatí umučené detské duše. Deti sú oslobodené a všetci spievajú detskú hymnu od VvG. Potom spievajú World hymnu.
Julia-o : Všetci spievajú world hymnu a hymnu zo 6. scény o zjednotení ľudstva a o večnom mieri.

(Ramzes-Pilatus-rebus I.) - Krátky obsah I. opery

      Dvaja scientisticky nasmerovaní (snúbenci) Peter a Eva snažia prísť na stopu najväčšej biblickej záhady, a síce: že na jednej strane - analyzujúc podľa textu (presný dokument, kronika) - všetky udalosti opísané v biblii museli sa stať, ale na druhej strane práve v kritických bodoch (napr. útek z Egypta, život Ježiša, atď.) sa vykazuje úplná absencia akýchkoľvek historicko-archeologických dôkazov t.j. akoby celý príbeh by bolo len vymyslený). Jediné logické vysvetlenie sa núka: všetko bolo zámerne a čo najprísnejšie utajovaný (Ramzesom, Pilátom, Herodesom, Kaifášom, atď.), lebo mali hrôzu z toho, že  skutočne existujúce osoby a ich ideológie  (Mojžiš, Ježiš,) ako aj udalosti (ktoré sa skutočne udiali, aj spolu s tzv. "nadprirodzenými") by mohli úplne rozvrátiť vtedajšiu spoločnosť.
      Peter zistí, že dakde v podzemí existuje utajený trezor  - strážený supertajnými a veľmi nebezpečnými organizáciami vytvorený z CIA a NASA,atd. - kde sú uložené pôvodné texty biblických udalostí, a učenia. Cez veľmi nebezpečné dobrodružstvá - "a la Indiana Jones" - sa konečne dostanú do tajného trezoru. Ako postupne zistia, celý mechanizmus bol kedysi vytvorený vyššími entitami (tzv. "mimozemšťanmi") , a ktorý je schopný percipienta vzniesť doslova do víru skutočných udalostí , ale zároveň zostanú akýmsi pozorovateľmi. Tieto "prístroje", ako aj ďalšie v priebehu ďalších pokračovaní celej "opernej ságy" sú prístupné, t.j. fungujú len pre eticky, morálne, svedomím len pre "čisté" duše, oslobodené od základných, siedmich smrteľných hriechov.
Pretože Eva a Peter sú oslobodený od závisti, zloby, klamstva, atd. - môžú akoby znova prežiť skutočné priebehy z minulosti. 
      Počas celého sledovania postupne zistia, že univerzum je jednotný, t.j. rozdelenie sveta, svetonázorov na teistické a ateistické, prirodzené a nadprirodzené, normálne a paranormálne je mylné, a je iba následkom zatiaľ nižšej kapacity ľudského vedomia, chápania, t.j. duchovno-racionálnych kapacít homo-sapiens-sapiens. Zjednodušene neexistuje dualita hmota a duch - na vyššom stupni (pre nás  zatiaľ úrovňou chápania nedostupnom) celostnosti sveta je aj tzv. "hmota" v skutočnosti duchovné, a aj "duch" je "hmotný".
Svet, univerzum je oveľa, oveľa bohatší, ako mi dokážeme vôbec predstaviť a vnímať. Univerzum, presnejšie všehomír je plný, pre nás ešte zatiaľ nevnímateľných spojitostí" zákonitostí", o ktorých nemáme ani tušenia. Ale predsa občas prenikajú tieto pre nás ešte nevnímateľné a pojmovo nepostihnuteľné dimenzie, vlastnosti všehomíra ("hmoty"), do našich polí vnímania, a v takomto prípade nenachádzajúc nič presnejšieho a postihnuteľnejšieho - nazývame ich, tzv."paranormálnymi" javmi.
      Človek je len medzičlánok vo vývoji  na zemi a v ďalších svetoch vo vesmíre. A časom - ak duchovne, morálne, eticky, po stránke svedomia sa bude vyvíjať - postupne dospeje (ako už pred nami na mnohých častiach vesmíru, všehomíra dospeli) do vyššej fázy "evolúcie" - a to do fázy homo moralis et technicus universalis (používa ešte tzv. prístroje - v symbióze s vlastnou, duchovnou "energiou" - na takej úrovni, ktorú homo sapiens-sapiens si vôbec ani nevie predstaviť) , a napokon homo spiritus angelus (pre naše zmysle a prístroje sú nijako neidentifikovateľné a manipulujú s vesmírom už len čisto pomocou duchovnej "energie"). Samozrejme ak sa človek nezbaví celkom svojich smrteľných hriechov, môže z vývoja "vypadnúť" a stane sa z neho homo spiritus padajúci(slovo padajúci preložiť do latinčiny) , - je to niečo, ako v ľudskej spoločnosti ťažký zločinec, vzdedený a blúdiací v lese, a čoraz viacej približujúci sa k zvieraciemu stavu. Občas sa snaží "pád"  "zabrzdiť", a zachytí sa vo vnútri človeka, dostane sa s ľudskou entitou do zhubnej symbiózy.
      Peter a Eva , sledujúc prístroj v trezore, postupne vidia skutočný príbeh rôznych udalostí. Zistia, že napr. desatoro prikázaní boli pôvodne univerzálne pravdy o všehomíre, ktoré boli veľmi, veľmi zjednodušene pretlmočené na úroveň vtedajšej kapacity chápania ľudí. To isté platí aj pre učenie Ježiša Krista, ktorý pochádza z ešte vyššej úrovne ako homo spiritus, - priamo od univerzálneho niečoho, čo my ľudia ešte vôbec nedokážeme pochopiť, a nazývame ho univerzálnym demiurgosom, inteligentným univerzálnym dizajnérom, "bohom" atď.

Ramzes-Pilatus-rebus II.
Evangelium  Márie Magdalény
(Fantastická melodramatická internetová opera)

      Peter a Eva sú opäť doma, ale zistia , že existuje ešte jeden utajený "trezor", kde sú uložené dokumenty ("holograficko"- živým spôsobom) z evanjelia Márie Magdalény.
Postupne sa dobyjú - aj pomocou prístrojov, ktoré našli v predchádzajúcich častiach, a ktoré fungujú iba pre nich - do "trezoru", kde znovu prežívajú celý príbeh. Ježiš vykoná mnoho "zázrakov" - ale neustále vysvetľuje, že to všetko je dostupné aj pre ľudí, (ak dospejú do vyššej fázy morálneho a duchovného vývoja) a ktoré vyplývajú  z vyššej úrovne chápania univerza. Často vysvetľuje jednotu sveta, na takej úrovni, ktorá je nedostupná aj pre dnešných ľudí.             Mária Magdaléna - pôvodne v symbióze ("posadnutá")  padajúcim homo spiritusom, od ktorého ju oddelí Ježiš Kristus - sa stane najvernejším učencom Ježišovým.
Následkom hlbokej lásky k Ježišovi sa dostane do požehnaného stavu.
V 3. dejstve Peter a Eva opäť sú doma, no vzápätí ich "navštívia " vyššie entity. Oznámia im, že - pretože sú ešte aj ľuďmi, ale oslobodenými od základných hriechov - sú schopní spojiť prednosti homo sapiens-sapiens so schopnosťami vyšších entít. Preto by im mali pomôcť: Omylom z trezoru oslobodili veľmi zlú entitu - homo spiritus padajúci - ktorý sa vrátil 2 tisíc rokov do minulosti, aby znemožnil poslanie Ježiša, t.j. chce dosiahnuť, aby Ježíš nevstal z mŕtvych, aby zostal večne v podsvetí. Zároveň vytvorí takzvanú super cyklón, ktorý má zničiť svet.
Peter a Eva sú zodvihnutí do akéhosi "mesta", mimo nášho času a priestoru. Spolu - pomocou prežívanej nesmiernej lásky- premôžu "démona".

Ramzes-Pilatus-rebus III.
Evanjelium Ježišových detí.

      Peter a Eva sú opäť doma, kde ich opäť navštívia vyššie entity. Tentoraz padajúci homo spiritus, chce znemožniť celosvetové rozšírenie  nového hnutia lásky - kresťanstva. Je v strašnej symbióze s cisárom Kaligulom, ktorý ukradne chlapčeka - z dvojičiek Ježišových detí. Zároveň chce super vulkanickým výbuchom Vezuvu zničiť celú Európu.
      Dvaja mladíci - s pomocou vyšších entít to znemožnia- chlapčeka vrátia do opatery starého učiteľa, ktorý sa stará o vývoj Ježišových detí. Padajúci "anjel" z pomsty vytvorí ešte hrozivejší super tropický cyklón do cesty lode, na ktorej sa plavý starý učiteľ´ s Ježišovými deťmi na ostrov Avalon. V poslednej chvíli zasiahnu ešte vyššie bytosti.
      Starec umiera, deti už majú 15 rokov, náhle vznikne medzi nimi svätá láska, dievča je oplodnené tiež dvojičkami, aby založili rodokmeň Ježiša, ktorý sa má behom tisícročí rozšíriť medzi celým ľudstvom, - aby ľudstvo dospelo na vyššiu existenčnú, morálnu úroveň. Ale rozzúrený padajúci "démon", sa naďalej vyhráža, preto sa Peter a Eva vrátia do svojho detstva, aby ako čisté, detské, "anjelské" duše pomohli.
      Nakoniec im pomôže aj duch Karola Wojtylu na svätej hore v Tatrách, na Giewonte a napokon sa objaví aj samotná  silueta Ježiša Krista.
Vrúcnym pocitom úžasnej lásky premôžu spadnutú entitu, ktorá sa roztrhne a vyletia z nej opäť na slobodu v ňom uväznené, pôvodné, a znovu opäť anjelské bytosti.

("Ramzes-Pilatus-rebus IV.")
Utrpenie a vykúpenie doktora baróna von Frankensteina.

      Naši už dobre známi mladí ľudia sú na návšteve vo Frankensteinovom múzeu, kde zistia s prekvapením, že v pozadí sediaci starec je sám - už asi 200 rokov starý Frankenstein.
Oslovia ho a on im vyrozpráva celý príbeh, ktorý bol skutočný, a ktorý inšpiroval román Mary Schelleyovej.
      Ako mladíka ho navštívili vyššie ale temné padajúce entity, a odovzdali mu prístroje, na ktoré ešte vtedy, a  ani dnes nie je ľudstvo pripravené.
Pomocou týchto prístrojov  oživil mŕtvolu, ktorá ale zavraždila jeho najväčšiu lásku, manželku - Evu. Frankenštein oživill aj Evu, ale ona sa vrátila ako vraždiaca bytosť. Museli ju rozpustiť v kyseline.
      Frankenstein je zúfalý, uchýli sa do opusteného zámku v Sedmohradsku, kde sa venuje svojej skladateľskej činnosti, vedeckej práci (pomocou zakázaných "mimozemských" prístrojov, a hlavne chce pomocou nich vytvoriť "holograficko" zombi Evu. Zároveň vytvorí celú armádu zombi spevákov, muzikantov, hercov, atď. ktorý majú predniesť jeho operu o zatratení a vykúpení W.A. Mozarta. V tejto fáze dvaja európski mladí vedci- študujúc fyzikálne a parafyzikálné javy – sa dostanú do hradu. Jeden z nich sa zamiluje do fantóma zombi Evy (pôvodne sedliačka z neďalekej dediny).
      Koná sa veľkolepý bál, potom operné predstavenie. Mladík chce zachrániť Evu, ale Frankenstein privolá na pomoc (tiež pomocou prístrojov) a oživia grófa Draculu, Vlada Tepeše, ktorý odnesie Evu do hlbokých podzemných dutín. Tam chce pomocou Frankensteinových prístrojov priviesť k životu obrovskú armádu podzemných príšer, ktoré majú nastoliť na svete večnú dobu temna. Dvaja mladíci, ako aj už prebudená Eva, presvedčia Frankensteina, že sa stali obaja (spolu so Vladom Tepešom) len nástrojom v rukách padajúceho "anjela"- s pôvodným zámerom pomsty a nastolenia doby temna. Nakoniec zlo spoločne  premôžu.
V epilógu, sa opäť v múzeu objaví starenka, ešte stále žijúca "Eva" (pôvodne dedinčanka) - obe si kedysi pomocou prístrojov predĺžili svoje životy - a Frankenstein tíško, blažene umiera, - je vykúpený.

("Ramzes-Pilatus-rebus V.")
King-Kong.

      Návšteva vyšších entít u dvoch mladých ľudí sa tento krát nesie v hrozivejšom duchu: Veľká skupina entít na špiritistickej úrovni sa "odtrhla", stala sa hrozbou pre celý vesmír, pod rúškom falošného náboženstva chcú ovládať  všetko, kto sa im nepodradí, toho, vrátane celých vesmírnych častí nemilosrdne vykynožia.
      Peter a Eva majú sa vrátiť do 30. rokov 20. storočia a priniesť - dnes už z neexistujúceho tajného ostrova prístroj, ktorý tam pred vekmi tam zanechali vyššie entity.    Na ostrove kedysi dávno "odpadlé" entity robili zakázané "genetické" pokusy na bio zbraniach. Vytvorili celý rad nebezpečných netvorov, okrem iného akýchsi 7- hlavých "drakov", obrovskú gorilu, atď.
Peter a Eva majú nájsť skupinu filmárov v obrovskom mafiánskom meste, ktoré už tiež neexistuje - obe boli zmetené cca v 33-om roku gigantickým tsunami.
      Peter a Eva sa vrátia do mesta, nájdu skupinku, a od teraz diváci tejto opery vidia akúsi variantu, prafrázu príbehu z filmu Sun city (režizera Roberta Rodriqueza). Ďalej sledujú útek filmárov s anjelsky krásnou Janetkou. Cestou loďou prežijú aj nádheru (medzi jedným filmárom a Janetkou vznikne skrytá láska), aj obrovský tajfún, strašidelnú hmlu, nakoniec dorazia na ostrov - ktorý pôsobí nápadne, ako pred vekmi vytvorená gigantická stavba, dnes už dávno zanesená kamením, zeminou, pralesom.
      Ďalej príbeh je taktiež parafrázou, variantom filmu P. Jacksona, až po smrť Kinga-Konga. Peter a Eva získajú prístroj, a ešte vidia zánik mesta a ostrova. Janetka a jeho láska sú zachránení vyššími bytosťami.

"Ramzes-Pilatus-rebus VI."
Král Arttuš  (Evanjelium kráľa Artuša).

      Začiatok je podobný, ako v predošlej časti ságy. Tentoraz im má pomôcť Merlin, pôvodne vyššia entita z inej galaxie. V 1. dejstve Artuš (už starší ale svieži pán)  pošle svojho verného rytiera Tristana pre  pre krásnú Melissu, do susedného kráľovstva cez more. Zároveň ale Kárhuvus - rytier pôvodne dobrý, ale teraz "posadnutý" zlou, padajúcou mimozemskou bytosťou, symbiotou - chce zvrhnúť kráľa Artuša. Na to využije Tristana a Melissu. Symbiota ich ovplyvní, až napokon medzi nimi vznikne obrovská láska, ako súčasť intrigánskych plánov Kárhuvusa.
V noci sa stretnú pri mori, a nad ránom - keď sa ich láska už, už naplní - prepadne ich intrigán Kárhuvus spolu s Artušom.
      Kárhuvus chce krutý trest, a ak nie, poštve všetkých spoluobčanov proti Artušovi. Temer sa mu tento plán podarí, keď zakročí Merlin, a odstrání z tela Kárhuvusa zlú symbiotu.
Oslobodená symbiota ("démon") sa chce kruto pomstiť, privolá netvorov z ostrova z predošlej časti, potom rozpúta hrôzostrašný mor, ktorý spraví z občanov vraždiacich, kanibalských zombi.
Merlín zakročí, pomocou prístrojov - ktoré sú samozrejme účinné, ak sú spojené s ľudskými bytosťami prežívajúc duševnú očistcu a nesmiernu lásku. Zároveň Merlin privolá na pomoc Atlantídu, akési kozmické mesto, ktoré zosilní pozitívnu energiu. Neustále zdôrazňuje, že nerobí "zázraky" a nie je čarodej, ale to všetko je iba veda, ale ktorú zatiaľ ešte ľudia nechápu a nebudú pravdepodobne chápať dobrých pár desaťtisíce rokov. Iba ak by rýchlo dospeli do vyššej morálnej fázy , oslobodení od základných hriechov a zvieracích, zhubných pudov.
      Okolo stojaci utvoria kruh. Všetci - teraz už , po niekoľkých generáciách v 5. storočí, teda takmer všetci majú v sebe  krv z Ježiša - V kruhu stojací prežívajú vyšší duchovný stav, spievajú modliac, až napokon zlo zmizne, lepšie povedané vráti sa opäť do stavu homo spiritus angelus.
Vrátiac sa do prítomnosti Peter a Eva sa dozvedajú, že Atlantída a  zaniknutý ostrov z predošlej časti, ako aj ostrov (kde sa odohrávajú príbehy, známe zo seriálu Lost) kedysi tvorili jedno guľaté, akési kozmické "mesto"- "niečo" kde prebývali vyššie entity v kozme, - ktoré sa ale  pred vekmi  rozdelilo na tri časti. Teraz ich ale potrebujú zjednotiť, aby zastavili intergalaktickú inváziu í "falošných bohov". Podarí sa im zjednotiť, a "falošní bohovia" sú zahnaní späť.

Nero - Fantastická internetová melodramatická opera.
Skrátený obsah libreta:

      Sulla chce zabit malého Nera, preto utecú s ním do Grécka. V Grécku sa dostane do ranno-krestanskej rodiny, na jednom krásnom ostrove, kde otec je akýmsi rano-krestanským ucitelom - knazom. Malého Nera vychovávajú v krestansko-demokraticko-osvietenskom duchu.
V gréckej rodine vyrastá aj malé dievcatko - približne v rovnakom veku ako malý Nero. Ked majú asi 11 rokov, jedného krásneho dna nad ránom, náhle si uvedomujú, že vzniká medzi nimi cistá, detská láska - a slúbia si navzájom vecnú vernost. Žial, na dalšie roky sa stretávajú iba raz za casu.
      Neskôr, ked je Nero už mladík, a žije roztopašným životom, ale zároven, ho vzdeláva Seneca - opät sa stretnú na ostrove, nad ránom, kde sa ich láska sa dovrši. Dievca vytýka Nerovi, že ak ju tak vrúcne miluje, preco žije s tolkými otrokynami na cisárskom dvore. Nero ju ubezpecuje, že je to iba chvílkové telesné vyhodenie si z kopýtka.
Nero chce nastolit v celej rímskej ríši vysoko demokraticko-liberálno-krestanský režim. Seneca ho varuje, že to nebude vediet uskutocnit, lebo narazí na obrovský odpor, a asi ho zavraždia. Jeho nepriatelia, intrigáni ho zámerne zoznámia s krásnou Poppeou. (V tom case je už Nero vo formálnom manželskom zväzku s frigidnou Oktáviou. So svojou životnou láskou sa stretne len raz za niekolko rokov.)
      Poppea je v symbióze ("posadnutá") padajúcim (tzv."mimozemským") homo spiritusom angelusom, ktorý robí z nej nepredstavitelne krutú, neludskú osobu. Symbióza ovplyvní aj Nera, stane sa z neho taktiež krutý clovek, podpáli Rím, hrozne kruto dá popravit mnoho krestanov, a žije len pre chvílkové radovánky. Náhle sa stretne so svojou velkou láskou. V tom Neron si náhle uvedomí, do akej temnoty klesol, chce všetko napravit. Krestanka mu dá akýsi"zázracný" amulet, ktorý preruší zlý vplyv Poppey, alebo ju znicí.
      Nero sa potme vkradne k Poppei, a pomocou amuletu znicí "démona", ale aj Poppea sa rozpadne v prah. Žial medzitým vznikne akési povstanie proti krutovláde Nerónovej, prenasledujú ho. On síce utecie, ale nemá na výber a pre jednom jazere vecer spácha samovraždu. V tom pribehne jeho velká láska, a Nero umiera v jej nárucí. Vtom sa objavujú siluety nadpozemských, "mimozemských", vyšších , vyspelejších entít, - ktorí ho už cakajú. Nero je vykúpený, zjasnený, spasený.

Event Horizont II. Fantastická internetová sci-fi opera - melodráma.

      Príbeh sa odohráva približne v 23. storocí n. l. Na zemi už je len jedná, mnohoclenná vedúca rada, ktorá riadi celosvetový, mnoho konfederatívny štát- s vysokým zastúpením žien, nakolko sú menej agresívne a menej militantné, ako muži. Všade panuje vysoký stupen humánnej demokracie - celý svet je vlastne jedná velká rodina. Práve je obrovská vedecká celosvetová konferencia, kde predsedkyna (dnes by sme povedali "prezidentka") celosvetovej rady upozornuje na blížiace sa velké nebezpecenstvo.
      V krátkosti popíše príbeh kozmickej lode- Event-Horizont - z konca 21. storocia. Tento popis sa v podstate zhoduje s príbehom, ktorý poznáme z filmu Event-Horizont. (Až na to, že vedec a kapitán lode zostrojil svoj prístroj - umožnujúci riadenú deformáciu a zmrštovanie casopriestoru - na základe popisu, ktorý našiel v starých vykopávkach, a ktorý tam zanechali pred vekmi ovela vyspelejšie entity (homo moralis et technicus universalis), "mimozemštania".
Od tej doby uplynulo cca 200 rokov. Teraz sa zistilo sa, že v mieste, kde kozmická lod síce vybuchla (v blízkosti Jupiterovho mesiaca IO ) koncom 21. storocia, zrejme zostalo "ZLO" v nepatrnom množstve, a postupne zacína narastat, zväcšuje sa zrýchlujúcim sa tempom, a tým vlastne hrozí, že táto "TEMNOTA" postupne pohltí celú slnecnú sústavu, aj zem a potom aj galaxiu a celý vesmír.
      Medzitým dvaja mladí vedci (dievca a mladík, snúbenci) zistia, že podla starých spisov, ktoré zanechali na zemi "mimozemštania", okrem nášho vesmíru existuje aj iný vesmír, kde sú úplne iné zákony, kde okrem iného neplatí ani nᚠcasopriestor, a kde sa uchýlili padajúce homo angelus spiritus. Nᚠvesmír neumožní, aby tento druhý, "temný" "vesmír" prenikol do nášho sveta. Pretože tam neplatia kauzálno-casopriestorové pravidlá, tento temný vesmír je aj mimo (za okrajom) nášho vesmíru, ale zároven je aj "súcasne na tom istom mieste" - akoby v nás.
Ak niekto prenikne do "temného" "vesmíru" (ako prenikol kapitán - vedec v prvom diele), tak môže vzniknút akýsi "most" , "cierna diera" medzi dvoma svetmi, a "temný" vesmír môže preniknút do nášho vesmíru, a pohltit ho. Zabránit tomu, respektíve zastavit to možno iba pomocou prístrojov (ktoré sa ale nachádzajú vo vzdialenej galaxii) v symbióze s duchovno-morálnou silou lásky velkého množstva ludí.
      Dvaja mladíci nájdu medzi vykopávkami prístroje, s pomocou ktorých sa tele portujú na iné planéty vo vzdialených galaxiách. Tam nájdu už spomínané prístroje. Ked sa vrátia (na zemi uplynulo mnoho desatrocí), "Temnota" je už blízko zeme, ako gigantická cierna gula (neopísatelná a s nicím neporovnatelná). V poslednej chvíli aktivujú prístroje, zíde sa obrovský zástup ludí (aj celá rada spolu s "prezidentkou). Vytvoria obrovský kruhový útvar a snažia sa prežívat pocit nesmiernej lásky. Ciernava zmizne, svet a vesmír je zachránený.

Doslov: Charakteristika mojej tvorby.

      1) Snažím o čo najširší záber všetkého možného, čo sa udialo v posledných storočiach (tisícročiach) - ako aj toho , čo sa deje momentálne (a asi sa bude diať v budúcnosti) v ríši hudby. Snažím byť akýmsi mostom medzi érou "historickou", dejinnou, a" posthistorickou", postdejinnou. Zhrnúť všetko z historickej éry, a natiahnuť ruky do posthistorickej éry.
      2) „Jellemzóreám a gyakori túlfűtőtt, extátikus, expressív eufória“. Akoby som bol neustále "nadrogovaný" (aj keď nikdy som  nepoužil, nevyskúšal žiadnu drogu, ani alkohol, atď a ani asi nikdy ani nepoužijem), parafrázujúc Wágnera: "vtedy som naozaj u seba, keď som mimo seba".
      3)Vedome sa hlásím k tomu, že v mojej tvorbe je niečo insitné, naívné, (bezprostredné, elementárne) - či sa to niekomu páči ,( alebo ho to provokuje v zlom slova zmysle), či nie. Trocha som zostal veľkým, hyper aktívnym deckom, ktorý nikdy nedorástol do stavu dospelosti.
      4)Na rozdiel od profesora Kurtága, mojho bývalého učiteľa, ktorého  si nesmierne  vážim, a od ktorého sa naučil ak (nepreháňam!) 99% percent všetkého, čo sa týka chápania hudby, ktorého  ( na základe "Van Gogovskej", "Kafkovskej" asketičnosti)   hudba je  natoľko farbistá, krásna, ako aj nevyhnutná - ja  (vyplývajúc z mojej hedonistickej nátury - aj keď navonok žijem ako asketický pustovník v úplnej spoločenskej izolácii vo svojom rodinnom dome) snažím sa byť vo svojej hudbe natoľko farbistým a  krásnym ako je to len vôbec možné.
Mne je oveľa viac bližší  nesmierne farbistý štýl Józsefa Attillu, alebo Roberta Musila, Thomasa Manna všetkých čias), ako napr. asketický štýl Franca Kafku. Ale napriek často extaticko-svetlej, euforicko-radostnej nálade, vždy cítiť blízkosť smrti (v mnohých mojich skladbách sa zaoberám otázkami smrti) - a ako aj reakciou na holokaust. Citujúc Schuberta (ku ktorému by som sa chcel priblížiť)" počuli ste vari už nejakú veselú hudbu?"
      5) Hore uvedené vlastnosti do značnej miery vplývajú na charakter mojej tvorby, aj keď niekedy  si rád si "urobím výlet"  do takých oblastí, ktoré sú mi bytostne vzdialené (naspr. Strawinskyj - stredné obdobie, Semzeő Tibor, atď.). Moja hudba často osciluje medzi krajne rozdielnymi náladami ("anjelsky, čistá nebeská, svetlá "hudba, až pekelne temná a dezolátna nálada). A zároveň z toho plynie aj moje umelecko-percepčné zameranie (okrem  hudby a výtvarného umenia, kde si prakticky vážim každého velikána, ale aj neznámych autorov). V poézii je na prvom mieste Jósef Atilla (s ktorým som nesmierne spriaznený, a ktorého pokladám za najväčšieho básnika všetkých čias), potom Rimbaud, Hőlderlín, Imre Madách, v próze na prvom mieste je Robert Musil (postava Ulricha (ale aj Tőrlessa) v jeho slávnom románovom cykle je "môj autoportrét"), Thomas Mann. Vo filmovom umení úplná jednotka je Tim Burton, ďalej David Lynch (s ktorým mám takmer rovnaký dátum narodenia, a začal som  približne v tom istom čase tvoriť, - po tridiastke , v r. 1981 - ako on), Kubrik (najmä Schinning), ďalej Jakubisko, Elo Havetta, Bergmann, Tarkowskyj, Fellini, Antonionni, atď.
      Ďalej sú mi veľmi blízke nedávno začínajúce silné autorské osobnosti - tvorcovia filmu - s novým, nesmierne expresívnym nábojom, ako napr. Xavier Genc("Hranice smrti), Antonio Negres, filmy typu Saw, Antal Nimród, atď.. Veľmi blízke sú mi silné filmy s expresívno-mystickou (paranormálnou ) tematikou (ľudovo nesprávne nazývané, ako hororové filmy), aj Konstantíne je trochu mojím autoportrétom - ako aj filmy typu "teanger horror". Ďalej seriály typu Internát čierna lagúna, Lost... Naopak, veľmi vzdialené sú mi sladké, nič nehovoriace filmy typu, Pretty Women, Úsmev Mony Lízy, Nevesta na úteku, Bezsenné noci v Seatli.
V poslednom období ma často ovplyvňuje tvorba Danny Elfmana (ale aj Johna Williamsa - I.T. a Home Alone 2.), Marc Snow (Smallwille) ako aj mladých tvorcov filmovej hudby. Niekedy si žartovne  hovorím, že moja hudba je takzv. avantgarddná hudba (Scho´´nber, Berg, Stockhausen, Boulez ) poliaté "holivudskou" omáčkou, dnešnej filmovej hudby. K takejto kontroverznosti sa vedome hlásim.
      6) A ešte niečo: Takmer všade cítiť prítomnosť mora, oceána, - ako aj blízkosť veľhôr.
      7) Ak by som chcel vymenovať niektoré inšpiračné základy mojej tvorby, kotviace v hlbokom, rannom detstve, tak by som mal asi tri zdroje vymenovať:
      a) Veľmi silný religiózny vplyv - najmä zo strany matkinej babičky - až takmer hmatateľne, a to až s rozprávkovo svetlým, idylickým, rajským charakterom (ako malý chlapček som hovorieval, že svätá Terezka bude moja manželka). Táto babička vôbec mala niečo farebno-svetlo idylické v sebe, ako Jennifer Hill z Tim Burtonovho filmu "The Big Fisch".
      b) Pretože otec bol vtedy ešte presvedčený komunista (skôr ale sa chcel stať katolíckym kňazom), ale veľmi skoro sa hlboko sklamal, v rokoch 1949-50,  a vtedy - v r. 1948 - ešte mnoho ľudí verilo v možnosti vybudovania lepšej spoločnosti, aj toto obdobie  nezostalo bez odozvy v dva a pol ročnom chlapčekovi. A síce: starý otec (jeho pra-pra predkovia boli kalvínski farári) mi veľa vyprával o tom, ako Mojžiš roztvoril more a ľud napredoval do krajiny slobody. A tak, keď som videl prvomájový sprievod v r. 1948 zhora z veže domu, ako napredujú smerom na západ v neskoro dopoludňajšom nádhernom, azúrovom osvetlení, mal som pocit, že napredujú k lepšiemu svetu cez Červené more. Oveľa neskôr sa mi vrátila táto apokalyptická vízia (asi v r. 1977), keď som počúval extatické pochody z 1. dejstva opery Mojžiš a Áron (Schőnberg).
      c) Smerom na západ od Rimavskej Soboty bolo kúpalisko, - a pretože vtedy mi (otec, alebo starý otec?) rozprávali o tropických cyklónoch o tsunami, atď.- v dusných letných večeroch som si predstavoval, že tým smerom je oceán a blíži sa obrovská búrka, tsunami. 

Na záver: O štruktúre, formových vlastností mojej hudby tu nič nepíšem, lebo by som musel písať celé state. To nechám na iných. Keby ma iekto, alebo ja sám chcel zadeliť do nejakej kategórie, smeru, šuplíka, - jediné, čo by sa mohlo konštatovať je to, že moja tvorba sa nedá zadeliť do žiadneho smeru, kategórie, šuplíka. (Veľmi to cítiť v tzv. pop tvorbe, kde sa asi veľmi odlišujem od známej pop music.)