.
Obsahy textov Contents of librettos CD Covers Music scores Koncerty nove obsahy
Obsahy textov
Librettos contents
CD Covers
Music scores
Koncerty
NOVÉ NEW

Hudba prezentovaná naživo na verejnosti

      Peter Ličko mal dva autorské večery vo svojom rodnom meste, ktoré organizovalo mesto Rimavská Sobota, ktoré sa konali v roku 2003 a 2004.
Kat. kostol Rimavská Sobota Rimavská Sobota - Župný dom
                Kat. kostol Rimavská Sobota                Rimavská Sobota-Župný dom    

  Pravidelne sa hrávajú jeho komorné a zborové skladby na rôznych podujatiach a hudobných festivaloch, ako aj rôzne cirkevné skladby v ev. a kat. kostole v rámci okresu Rimavská Sobota. Na koncertoch odznela jeho klasická, ako aj populárna tvorba.

Rimavská Sobota-námestie Rimavská Sobota-námestie
                 Rimavská Sobota-námestie                Rimavská Sobota-námestie

      Z uvedených festivalov to boli napríklad Petőfi Sándor festival, festival Tompa Mihály a Béla Bartók, ktoré sa konali v Rimavskej Sobote v rokoch 2004-2006.



      V dňoch 12.-24.7.2004 sa v ČR na zámku Plumlov konal III. Medzinárodný divadelný workshop - Plumlovský festival scénické tvorby - Plumlovské léto, kde odznel jednoaktový balet Rómeo a Júlia v celkovej dĺžke (73 minút).Plumlovský festival scénickej tvorby 2006 Plumlovský festival scénickej tvorby 2008

Zámok Plumlov Zámok Plumlov - Podhradský rybník
                         Zámok Plumlov                                     Zámok Plumlov

Zámok Plumlov Zámok Plumlov - Podhradský rybník
            Zámok Plumlov-Podhradský rybník       Zámok Plumlov-Podhradský rybník
      

Mezinárodní divadelně-taneční workshop Plumlov je zameraný na aktívnu tvorbu mladých ľudí, ktorí v priebehu štrnástich dní spracovávajú a študujú danú tému a výstupom je divadelné predstavenie, ktoré sa uskutoční posledný deň, kedy sa koná Plumlovský festival scénickej tvorby - Plumlovské leto. Minulé ročníky ukázali, že tento projekt je životaschopný a zaslúži si pokračovať v budovaní tradície konania kultúrnych akcií v atraktívnom prostredí Plumlovského zámku.
      Cieľovými skupinami sú obyvatelia Olomouckého kraja, Prostějovska a Plumlova, domáci i zahraniční návštevníci Plumlovskej priehrady a Olomouckého kraja. Cieľovou skupinou sú aj samotní seminaristi a aktívni účastníci festivalu scénickej tvorby, ktorí majú možnosť vyskúšať si pod odborným lektorským vedením nové metódy scénického a divadelného umenia, skonfrontovať svoje znalosti a umenie s účastníkmi iných divadelných súborov. Projekt je orientovaný na prepojenie moderných prvkov techniky s klasickými (spojenie filmu a divadla), prácu s prírodným materiálom (rezbárska dielňa)

Zámok Plumlov - hlavný vstup
                                            Zámok Plumlov - hlavný vstup

 

Nádvorie zámku Plumlov
                Zámok Plumlov - nádvorie v čase konania workshopu v r. 2004

Nádvorie zámku Plumlov
                    Tvorivý ruch na zámku Plumlov v čase konania workshopu v r. 2004                     
Porota na Plumlovskom lete v roku 2004
                            Porota na Plumlovskom divadelnom lete v r. 2004

Nácvik baletu Romeo a Julie Nácvik baletu Romeo a Julie
                  Nácvik baletu Romeo a Julie                 Nácvik baletu Romeo a Julie

 

Ukážky z baletu Romeo a Julie Ukážky z baletu Romeo a Julie
                 Ukážky z baletu Romeo a Julie           Ukážky z baletu Romeo a Julie

      Na Plumlovskom divadelnom lete bola po prvýkrát prezentovaná hudba Petra Ličku na významnom medzinárodnom podujatí v zahraničí.

      Autor chce týmto pozvať všetkých záujemcov o hudbu na jeho koncerty všade tam, kde sa uskutočnia.